nedeľa 12. mája 2013

Samuel Mikovíni a Sklené Teplice


Banský kúpeľ na rytine S. Mikovínyho

  Samuel Mikovíni (1686 – 1750), učenec svetového mena, matematik, geodet, rytec, astronóm, kartograf, vodohospodár, architekt a pedagóg, popredný predstaviteľ vedy a techniky Uhorska v 18. storočí, zanechal na celom území bývalého Uhorska ešte aj dnes obdivuhodné pamätníky, a nie náhodou dostal k menu prívlastok „slovenský Leonardo“.
    Nie je to však ani  náhoda, že najobdivuhodnejšie diela, ktoré slúžia až do dnešných čias boli vytvorené v našom regióne. Sú to najmä vodohospodárske diela, ktoré vznikli v Štiavnických vrchoch vo forme jazier využívaných ako energetický zdroj pre pohon čerpadiel a banských strojov. Tieto diela sú všeobecne známe, menej sa však vie, že S. Mikovíni je aj autorom kopuly Panského kúpeľa v Sklených Tepliciach, žiaľ dokumentácia od tohto architektonického diela sa nezachovala alebo nebola do dnešných čias objavená. Nebolo to však jeho jediné architektonické dielo, potešiteľné je, že sa zachovalo, aj keď s určitými úpravami. Vidieť to aj porovnaním pohľadníc, pohľadnice z roku 1920 a pohľadnice po II. svetovej vojne. Mne sa oveľa viac páči panský kúpeľ v tom starom prevedení. Špeciálne pokiaľ sa týka Sklených Teplíc, zachovalo sa niekoľko rytín kúpeľov, ktoré nám dávajú informáciu „ako kúpele vyzerali“. Ešte lepšiu informáciu priniesla E. Kašiarová, riaditeľka Banského archívu, o využívaní kúpeľov S. Mikovínim, a tak tu je ten príklad –" v lete 1740 využíval pravidelne blahodárne účinky skleno-teplickej vody tak, že ráno od 4. hodiny do 6. hodiny sa kúpal v Sklených Tepliciach, o 9. hodine bol už na Richňavských jazerách (tajchoch). Tu sa zdržiaval do 5. hodiny popoludnia a o 9. hodine večer už bol znova v Sklených Tepliciach. Tu si treba uvedomiť, že S. Mikovíni robil tieto presuny pomocou svojho koňa". Je to obdivuhodné, ale vidieť, že mal Sklené Teplice rád a hlavne veril liečivým účinkom ich vody. Takéto kúry absolvoval aj v nasledujúcich rokoch.
      Myslím, že aj pre dnešnú generáciu je potešiteľné, že v ich obci pôsobila jedna z najvýznamnejších osobnosti našej vedy a techniky.

Sklené Teplice na rytine Samuela Mikovíniho

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára